inicio mail me! sindicaci;ón

Wykorzystanie igłofiltrów do odwodnień w budownictwie.

Igłofiltry to specjalne rury z PCV, przygotowane w taki sposób, aby ich jeden koniec był zakończony perforowaniem. Są one podłączane z jednej strony do kolektorów ssących, zaś z drugiej wprowadzane do gruntu na konkretną głębokość. Dzięki temu agregat pompowy, do którego podłączone będą kolektory ma możliwość wytworzenia w całej instalacji podciśnienia, dzięki czemu możliwe będzie odsysanie wody gruntowej i pompowanie jej na bezpieczną odległość. Jest to więc technologia idealnie sprawdzająca się w pracy budowlańców, którzy z jakichś przyczyn muszą realizować swoje roboty w terenie podmokłym czy też w innych warunkach, powodujących napływ wody do wykopów ziemnych.

Z czego składa się zestaw igłofiltrowy?

Aby w ogóle przystąpić do opisu działania zestawu igłofiltrowego w praktyce, musimy w pierwszej kolejności wyszczególnić wszystkie jego elementy składowe. W zasadzie możemy tutaj więc wyróżnić trzy, najważniejsze, podstawowe elementy które składają się na zestawy igłofiltrowe.

  • igłofiltry – czyli rury PCV o średnicy 32 mm lub 63 mm (1-2”) o długości w przedziale 3-5m z dodatkową głowicą zakończoną siatkowym filtrem o długości 1m. Razem daje to długość igłofiltra maksymalnie 6m. Igłofiltry o większej średnicy należy stosować w przypadku instalacji pracujących przy dużym napływie wody gruntowej i w gruntach o bardzo wysokiej przepuszczalności.
  • Kolektory ssawne – rury zbiorcze o dużej średnicy z króćcami przyłączeniowymi do podłączania igłofiltrów. W zależności od zastosowanych typów igłofiltrów należy zastosować dopasowane kolektory ssawne
  • Agregat pompowy – serce całej instalacji, odpowiadający za wytworzenie podciśnienia, a tym samym za odsysanie wody gruntowej. Agregat pompowy powinien być dobrany w taki sposób aby był w stanie obsłużyć konkretną ilość igłofiltrów o zadanej średnicy.

Generalnie zasada jest tutaj taka, iż im większą ilość igłofiltrów chcemy zastosować, lub igłofiltry o większej średnicy, będzie zachodzić konieczność zastosowania mocniejszego agregatu pompowego.

Kiedy można wykorzystać zestawy igłofiltrowe?

Zanim będziemy podejmować decyzję o zastosowaniu lub nie, zestawów igłofiltrowych, trzeba będzie przeprowadzić rozeznanie w terenie. W trakcie rozeznania należy sprawdzić poziom przepuszczalności gruntu (w zależności od tego będziemy dobierać średnicę igłofiltrów, a więc i całą instalację), ilość napływającej wody, głębokość pojawiania się wody gruntowej. Trzeba przeprowadzić precyzyjne rozeznanie terenowe, aby ustalić z jakimi warunkami mamy do czynienia i czy w takich warunkach konieczne jest stosowanie igłofiltrów. Do najczęściej spotykanych sytuacji, w których wykorzystywane są igłofiltry można tutaj zaliczyć:

  • Okresowe odwodnienie – obniżenie poziomu wody na czas prac inżynieryjnych i konstrukcyjnych, w przypadkach konieczności prowadzenia wykopów poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych.
  • Odwadnianie wykopów budowlanych
  • Obniżenia poziomu wody gruntowej
  • Odwadnianie geotechniczne – obniżenie poziomu wody, mające na celu przeprowadzenie konsolidacji i stabilizacji gruntu, czy też redukcji obsunięć
  • Odwodnienia w rolnictwie (rzadziej)
  • Uzyskiwanie wody do celów pitnych, ogrodniczych i nawodnień (rzadziej)

Mamy więc do czynienia z dość wszechstronną technologią, dzięki której zastosowaniu możliwe jest osiągnięcie bardzo dobrych efektów odwadniania czy też obniżania poziomu wody gruntowej w toku realizacji różnorodnych prac ziemnych.

Tagi: , , , , , , ,

bez komentarza