inicio mail me! sindicaci;ón

Technologie realizacji prac odwodnieniowych.

Realizacja wszelkiego rodzaju prac odwodnieniowych może być przeprowadzana z zastosowaniem różnych technologii. Wśród zdecydowanie najczęściej wykorzystywanych zaś znajdują się tradycyjne już niemalże pompy zatapialne, oraz bardziej nowoczesne rozwiązania czyli odwadnianie za pomocą igłofiltrów. Generalnie rzecz ujmując, można tutaj przyjąć założenie, iż w przypadku terenów podmokłych, należy wykorzystywać zestawy igłofiltrowe, zaś w przypadku pozbywania się wody z wykopów budowlanych, konieczności będzie zastosowanie odpowiedniej pompy zatapialnej, która skutecznie odprowadzi zalegającą i utrudniającą realizację robót wodę z wykopów.

Odwadnianie zalanych wykopów budowlanych.

W trakcie realizacji prac ziemnych w budownictwie, bardzo często dochodzi do sytuacji zalania wykopów budowlanych, poprzez uszkodzone linie wodociągowe czy też poprzez nagłe i bardzo intensywne opady atmosferyczne. Tego typu sytuacje z całą pewnością uniemożliwiają dalsze prowadzenie prac, wobec czego zachodzi tutaj konieczność jak najszybszego przeprowadzenia odwadniania. W tym celu wykorzystywane będą przede wszystkim profesjonalne pompy zatapialne, które zanurzone w wodzie znajdującej się w wykopach, będą skutecznie odprowadzać ją na bezpieczną odległość. Oczywiście pompa zatapialna powinna być dobrze dobrana do rodzaju realizowanych prac, głównie w kwestii parametrów technicznych, dzięki czemu odwadniania będzie zrealizowane odpowiednio szybko i skuteczne. Chodzi tutaj przede wszystkim o odpowiednią wysokość podnoszenia pompy oraz jej wydajność, które to parametry muszą być dopasowane do warunków panujących na terenie budowy. Trzeba tutaj tak dopasować pompę, aby zapewnić sobie maksymalnie szybki czas realizacji odwodnienia, co pozwoli jak najszybciej powrócić do kontynuowania przerwanych robót.

Odwadnianie terenów podmokłych.

W przypadku zaś konieczności przeprowadzenia odwadniania trenu podmokłego, przed przystąpienie do jakichkolwiek prac budowlanych, koniecznością będzie zastosowanie zupełnie innych rozwiązań technicznych. Tutaj wykorzystywane będą przede wszystkim igłofiltry, czyli specjalne rury z PCV, zakończone perforowaniem, wprowadzone do gleby, gdzie będą odsysać wodę gruntową, zabezpieczając tym samym teren prowadzenia prac przed stałym napływem wody gruntowej. Igłofiltry będą podłączone do kolektora ssawnego, a ten z kolei do agregatu pompowego, którego zadaniem będzie tutaj wytworzenie podciśnienia w instalacji, aby skutecznie zasysać wodę gruntową i przepompować ją na bezpieczną dla prowadzenia robót odległość. Jest to dość zaawansowana technologia, dzięki czemu, możliwe będzie skuteczne i efektywne prowadzenie robót w terenie podmokłym, po uprzednim pozbyciu się wody gruntowej i zabezpieczeniu terenu przed jej dalszym napływem. Generalnie rzecz więc biorąc, można powiedzieć, iż odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów będzie rozwiązaniem zdecydowanie najkorzystniejszym w tego typu przypadkach, wobec czego warto mieć ten fakt na względzie.

Tagi: , , , , , , ,

bez komentarza