inicio mail me! sindicaci;ón

Stabilizacja i zbrojenie warstw gruntu.

Budownictwo drogowe oraz hydrotechniczne, współcześnie sięga po nowoczesne materiały geosyntetyczne, celem prawidłowego zbrojenia przypowierzchniowej warstwy gruntu w celu zabezpieczenia go przed działaniem czynników erozyjnych. Będziemy tutaj mieć do czynienia z zastosowaniem przede wszystkim wszelkiego rodzaju geowłóknin oraz geokompozytów, których zadaniem będzie wzmocnienie struktury gleby oraz wzmocnienie ukorzenienia roślinności, co będzie przekładać się na lepszą trwałość konstrukcji wszelkiego rodzaju nasypów wzdłuż dróg i zbiorników wodnych.

Zastosowanie geowłóknin.

Pierwszym z omawianych tutaj materiałów będzie geowłóknina do wzmacniania gruntu. Jej zastosowanie jest zdecydowanie najbardziej popularne w przypadku budownictwa drogowego, gdzie wykorzystuje się ją do wzmacniania struktury gruntu w przypadku wszelkiego rodzaju nasypów wzdłuż nowo budowanych dróg i autostrad. Jej zabudowa w przypowierzchniowej warstwie gruntu będzie gwarantować zabezpieczenie przed osuwaniem się gruntu, jak również przed jego wypłukiwaniem poprzez opady atmosferyczne. Struktura konstrukcyjna składająca się z drobnych włókien polimerowych połączonych w formie siatki o bardzo dobrym oczku, będzie doskonale wzmacniać warstwę gruntu, jednocześnie umożliwiając dość swobodne przerastanie systemu korzeniowego drobnej roślinności. Trzeba tutaj podkreślić, iż roślinność będzie także dodatkowym wzmocnieniem antyerozyjnym, toteż geowłóknina powinna umożliwiać przerastanie korzeni i jednocześnie wzmacniać stabilizacje drobnej roślinności, co będzie przekładać się na jeszcze lepszy poziom wzmocnienia gruntu na wszelkiego rodzaju nasypach, i zabezpieczenia go przed osuwaniem się oraz wypłukiwaniem.

Zastosowanie geokompozytów.

Geokompozyty czyli inaczej geosyntetyki komórkowe to przestrzenne materiały wykonane z tasiemek polimerowych, o otworach umożliwiających swobodny przepływ wody równolegle do płaszczyzny skarpy. Jeśli chodzi o zastosowanie geokompozytów to będą one przede wszystkim wykorzystywane wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność drenowania, bowiem mają one bardzo dobre właściwości drenażowe. Generalnie rzecz ujmując, najczęściej geokompozyty znajdziemy właśnie w budownictwie hydrotechnicznym, gdzie zachodzi konieczność prawidłowego zabezpieczenia stromych brzegów rzek, jezior oraz sztucznych zbiorników wodnych przed ich wypłukiwaniem. Niejednokrotnie geokompozyty będą wykonywane z pasm geotkaniny czy tez geowłókniny, połączonych ze sobą poprzez ich zszycie. W przypadku, gdy na powierzchni skarp zachodzi konieczność szybkiego odprowadzenia wody, geosyntetyki komórkowe wypełniane są kruszywem, zaś wymiar i wysokość komórek, musi być precyzyjnie dobrany, aby zapewnić utrzymanie materiału wypełniającego wnętrze.

Tagi: , , , , ,

bez komentarza