inicio mail me! sindicaci;ón

Jak poprawić jakość powietrza w biurze

Świadomość polskiego społeczeństwa w kwestii jakości powietrza uległa znaczącej poprawie w ostatnich latach – głównie za sprawą publicznej debaty na temat smogu oraz wpływu paliw kopalnych na globalne ocieplenie. Niestety wciąż stosunkowo niewielu badaczy pochyla się nad problemem złej jakości powietrza w miejscach pracy, która odbija się negatywnie zarówno na zdrowiu pracowników, jak i kondycji samych przedsiębiorstw.

Negatywne skutki zanieczyszczonego powietrza

Badania dowodzą, że długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach z zanieczyszczonym powietrzem niesie negatywne konsekwencje niemal dla całego ludzkiego organizmu. Oprócz oczywistych skutków w postaci chorób układu oddechowego (15% wszystkich zwolnień lekarskich zarejestrowanych przez ZUS), zanieczyszczone powietrze może skutkować powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi, zaburzeniami rytmu serca, chorobą niedokrwienną lub niewydolnością serca, a nawet udarem mózgu lub miażdżycą obwodową.

Zanieczyszczone powietrze może również doprowadzić do trwałych zmian w układzie nerwowym, choć w tym przypadku wyraźny ciąg przyczynowo-skutkowy jest trudniejszy do zauważenia. Niemniej jednak badania wyraźnie wskazują, że wśród mieszkańców dużych miast o najgorszej jakości powietrza, ponad 4 razy częściej diagnozuje się chorobę dwubiegunową niż u osób, które nie są w takim stopniu narażone na smog. Ponadto, w dużych ośrodkach miejskich odnotowuje się o 6% więcej zaburzeń depresyjnych niż w pozostałych “czystszych” regionach.

Źródła zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach biurowych

Najważniejszą przyczyną złej jakości powietrza w biurach są oczywiście czynniki zewnętrzne, a więc docierające spoza budynku spaliny, gazy oraz pyły zawieszone. Niemały wpływ mają jednak również czynniki wewnętrzne, do których zalicza się m.in. materiały budowlane i wykończeniowe, z których wykonany jest budynek; meble emitujące lotne związki organiczne; zanieczyszczenia mikrobiologiczne (roztocza) oraz grzyby rozwijające się w nieserwisowanych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacjach.

Metody poprawy jakości powietrza w biurach

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na poprawę jakości powietrza w biurze jest instalacja zaawansowanych technologicznie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i tzw. oczyszczaczy powietrza. W tym przypadku bardzo ważne jest ich bieżące serwisowanie oraz regularna wymiana filtrów, które nieczyszczone z upływem czasu mogą stać się kolejnym źródłem alergenów.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie udźwignąć finansowo tak złożonej inwestycji to może wdrożyć pakiet znacznie tańszych rozwiązań, które zebrane razem również podniosą komfort pracy i jakość powietrza w przedsiębiorstwie. W pierwszej kolejności należy zadbać o dużą ilość naturalnej roślinności (np. modne ostatnio zielone ściany), która pochłania zanieczyszczenia i zamienia je w biomasę. W drugiej kolejności warto wdrożyć wśród pracowników nawyk codziennego wietrzenia pomieszczeń przez co najmniej 10-15 minut. Po trzecie, należy zadbać o zmniejszenie ilości kurzu unoszącego się w powietrzu. W tym celu zaleca się rezygnację z mebli biurowych tapicerowanych tkaninami o długim włosiu. Warto również zrezygnować z tradycyjnych dywanów, wykładzin i wycieraczek na rzecz profesjonalnych wewnętrznych i zewnętrznych mat podłogowych, które nie tylko pochłaniają zabrudzenia, ale podnoszą również ergonomię na stanowisku pracy. Ich niewątpliwą zaletą jest łatwe utrzymanie w czystości – dużo prostsze niż w przypadku tradycyjnych okładzin. Obejrzyj konkretne przykłady mat na stronie mebledobiura.pl

 

Tagi: ,

bez komentarza