inicio mail me! sindicaci;ón

Budowa farmy fotowoltaicznej

solar power plant on pond, fishery industry and photovoltaic generation complementary

W krajobrazie Polski coraz częściej spotyka się tzw. farmy fotowoltaiczne, czyli tereny, na których ustawione są duże instalacje paneli fotowoltaicznych. To dobra inwestycja na przykład dla osób, które posiadają grunty niespełniające warunków pod uprawę roślin. Dzierżawa działek o glebie IV klasy lub niższych daje pewny zarobek przez ponad 25 lat, bowiem umowa w sumie obejmuje aż 27 lat, w trakcie których niemal bezobsługowo pozyskiwany jest w sposób bezpieczny i ekologiczny prąd prosto z energii ze Słońca.

Jak działa farma fotowoltaiczna?

Farmy fotowoltaiczne to duże elektrownie fotowoltaiczne posadzone na gruncie. Najczęściej budowane są farm o mocy 0,5 MWp do 5 MWp. Farma o mocy 1 MWp pozwala na wyprodukowanie 950 – 1100 MWh rocznie zależnie od lokalizacji i konfiguracji. Cała instalacja o takiej mocy zajmuje obszar ok. 2 ha. Koszt takiej inwestycji jest dość wysoki – ok. 4 do 4,5 mln zł. Z kolei koszt przyłącza do linii średniego napięcia wynosi ok. 60 tys. zł, z czego połowę pokrywa inwestor, a drugą część Zakład Energetyczny, czyli dystrybutor.

Jakie pozwolenia są wymagane przy budowie farmy fotowoltaicznej?

Przed rozpoczęciem budowy farmy fotowoltaicznej inwestor jest zobowiązany do uzyskania następujących pozwoleń:

  • zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stwierdzającego możliwość budowy elektrowni fotowoltaicznej lub w przypadku braku takiego planu – warunki zabudowy;
  • warunków przyłączeniowych od lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego;
  • decyzji środowiskowej (jeżeli powierzchnia zabudowy przekracza 0,5 ha na terenach chronionych lub 1 ha na pozostałych terenach), choć w przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp zazwyczaj nie jest wymagana decyzja środowiskowa, jeżeli działka nie jest zlokalizowana na terenie chronionym;
  • pozwolenia na budowę;
  • koncesji na sprzedaż energii wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Jakie przychody można uzyskać z farmy fotowoltaicznej?

Przychody, jakich może oczekiwać inwestor stawiający farmę fotowoltaiczną, zależą od ceny sprzedaży 1 kWh wyprodukowanej energii. Minimum wynosi 100 procent ceny referencyjnej (co obecnie stanowi 19 groszy netto). Inwestorzy mają jednak również możliwość wzięcia udziału w systemie aukcyjnym, a po wygranej przez nich aukcji cena może być znacznie wyższa. Maksymalna cena, do jakiej może licytować inwestor posiadający farmę fotowoltaiczną o mocy do 1 MWp to 465 zł/MWh, a dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MWp maksymalna cena to 445 zł/MWh.

Tagi: , ,

bez komentarza