inicio mail me! sindicaci;ón

Błędy przy znakowaniu posadzki betonowej w magazynie

Oznakowanie posadzki betonowej w magazynie ma kluczowe znaczenie dla organizacji pracy i bezpieczeństwa pracowników. I choć z pozoru z pozoru wykonanie systemu wizualnego oznakowanie posadzki wydaje się zadaniem prostym i mało czasochłonnym, to w jego trakcie często popełniane są proste błędy, które powodują, że uzyskany efekt jest niezadowalający i nietrwały. 

O jakich błędach mowa? Na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowania do procesu wykonywania oznakowania? I o czym warto pamiętać podczas prowadzenia właściwych prac?

Niewłaściwe przygotowanie posadzki betonowej w magazynie

Jedną z cech posadzki betonowej jest jej porowatość. W związku z tym jest ona podatna na działanie wilgoci i zanieczyszczenia substancjami chemicznymi. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia związane z oddziaływaniem olejów lub smarów. Warto również pamiętać, że nadmiernie wyeksploatowane lub ulegająca procesowi korozji zaczyna się kruszyć. Zarówno zanieczyszczenia jak i zniszczenia sprawiają, że podłoże nie nadaje się do wykonywania oznakowania.

Jak pozbyć się zanieczyszczeń i uszkodzeń widocznych na powierzchni betonu? Jedną z najlepszych metod jest szlifowanie i polerowanie posadzki. W wyniku tego procesu uzyskuje się podłoże, na które bezproblemowo można malować lub oklejać.

Używanie niewłaściwych materiałów

Drugim często popełnianym błędem jest wykorzystywanie tanich materiałów o nieodpowiedniej jakości. Używanie tanich taśm podłogowych lub farb do posadzki betonowej jest często usprawiedliwiane koniecznością minimalizacji kosztów. Jednak uzyskany efekt może być przeciwny do zakładanego – używanie niskiej jakości materiałów może być przyczyną wzrostu koniecznych nakładów. Dlaczego?

Wykonane przy wykorzystaniu profesjonalnych materiałów może sprawić, że oznakowanie będzie nieestetyczne i przede wszystkim nietrwałe. W efekcie nie będzie pełnić swojej roli i będzie wymagać szybkich napraw. Dodatkowo

Zbyt szybkie rozpoczęcie eksploatacji posadzki betonowej

Choć producenci i dystrybutorzy farb i taśm służących do znakowania posadzek betonowych zapewniają, że rozpoczęcie eksploatacji podłogi jest możliwe już po kilkunastu minutach od zakończenia prac, to jednak warto podchodzić z rezerwą do tego typu zapewnień. Zbyt szybkie rozpoczęcie eksploatacji posadzki betonowej w magazynie może bowiem doprowadzić do zniszczenia wykonanego oznakowania.

Precyzyjne określenie czasu, po upływie którego można przystąpić do normalnej eksploatacji obiektu magazynowego wymaga dużego doświadczenia.

Podsumowanie

To tylko przykłady często popełnianych błędów. W praktyce zarządzający obiektami magazynowymi często muszą mierzyć się także z innymi problemami.

Jaki jest najprostszy sposób na ich uniknięcie? Można to osiągnąć zlecając wykonanie oznakowania posadzki betonowej profesjonalistom, którzy profesjonalnie przygotują posadzkę, a następnie fachowo wykonają samo znakowanie. Wykonane prace zostaną objęte gwarancją, więc zminimalizowane zostanie ryzyko konieczności poniesienia dodatkowych kosztów na poprawki.

 

Tagi: ,

bez komentarza