inicio mail me! sindicaci;ón

Badania rynku budowlanego – możliwości zastosowania

Badania rynku budowlanego - możliwości zastosowaniaRynek budowlany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmienił się mocno. Ogromny skok jakościowy zanotował nie tylko w obszarze samych technologii i stosowanych materiałów, ale także w aspekcie wszelkiego rodzaju podstaw działania, na przykład analizy branży budowlanej oraz dopasowywania działania do zastanej sytuacji. Badania rynku budowlanego są niezwykle wdzięcznym materiałem do analiz, a odpowiednio przeprowadzone – pozwalają uzyskać sporo informacji. Jak dokładnie wyglądają w praktyce? Jakimi metodami.

Badania rynku budowlanego niosą z sobą wiele korzyści – zarówno dla firm oferujących usługi różnego typu, jak i dla klientów. Umożliwiają lepsze zaplanowanie działań oraz dopasowanie ofert. Przyjrzyjmy się im teraz nieco bliżej.

Kto skorzysta na badaniach rynku budowlanych?

Tak jak szeroka jest branża budowlana, tak również ogromny zasięg mogą mieć badania, które są na nią nakierowane. Ich przeprowadzenie pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, trendy rynkowe, przeobrażenia, jakie zachodzą na różnych etapach procesów produkcyjnych. Dzięki temu firmy są w stanie stworzyć odpowiednią ofertę – niemalże szytą na miarę. Badania wpływają także na branżę budowlaną poprzez ułatwienie budowania konkurencyjności między firmami budowlanymi oraz wyróżnienie się niektórym przedsiębiorstwom.

Same badania realizowane mogą być na życzenie wielu podmiotów działających na rynku budowlanym, a w zależności od ich specyfiki – różnić się zakresem i celem badania. Za przykład mogą tu posłużyć deweloperzy zlecający badania przez budową budynków, chcąc sprawdzić opłacalność przyszłej inwestycji. Przykładów jest więcej i poniżej przywołamy kilka z nich.

Jak realizuje się badania rynku budowlanego?

Na życzenie deweloperów czy firm budowlanych badania rynku budowlanego można realizować na różne sposoby i różnymi metodami.

  • Badania desk research

To metoda, która polega na analizie danych już zgromadzonych w publicznie dostępnych źródłach. Mogą to być raporty, artykuły, wyniki konsultacji społecznych. W ten sposób ustala się przede wszystkim aktualne ogólne trendy rynkowe oraz otoczenie biznesowe danej inwestycji.

  • Badania jakościowe

W ten sposób weryfikuje się postrzeganie produktu przez użytkowników. Można tą drogą przeanalizować ich preferencje, opinie i potrzeby, co pozwala zoptymalizować ofertę przedstawianą przez firmy budowlane. Badania jakościowe można prowadzić indywidualnie lub w grupach.

  • Badania ilościowe

Mają na celu przede wszystkim pomiar pewnych zmiennych. Można dzięki nim zgromadzić i przeanalizować sporo danych w bardzo krótkim czasie, przede wszystkim w celu przeanalizowania przemian w obrębie rynku budowlanego, pojawiających się tendencji i przyszłych warunków.Firma budowlana może w ten sposób przygotować się do zmian i wyzwań czekających budownictwo, jakimi są na przykład rosnące ceny materiałów budowlanych.

Przeanalizujmy teraz konkretne przykłady zastosowania badań rynkowych w branży budowlanej.

Badania rynkowe jako narzędzie planowania inwestycji

Firma budowlana przygotowuje się do realizacji nowego projektu budowlanego, jednak nie ma pewności, czy inwestycja ta będzie opłacalna i czy konkretny, lokalny rynek nieruchomości jest odpowiednią areną działań. Odpowiednio skonfigurowane i zrealizowane badania rynkowe pomogą zweryfikować potrzeby i oczekiwania klientów, a także przeprowadzić analizę konkurencji.

Na podstawie tych danych osoby decyzyjne w firmie są w stanie w pełni świadomie określić, czy warto zainwestować w nowy projekt. Za przykład mogą posłużyć realizowane dziś dość często badania rynku sprawdzające potrzeby osób poszukujących mieszkania w określonej okolicy, którzy mogą oczekiwać nowoczesnych budynków mieszkalnych o wysokim standardzie wykończenia, ale także kameralnego budownictwa otoczonego zielenią.

Badania rynkowe jako narzędzie do analizy konkurencji

Kiedy firma budowlana chce sprawdzić swoją pozycję na rynku, może zdecydować się na analizę konkurencji. Badania rynkowe bazują wówczas na informacjach o działaniach i strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Na ich podstawie można zaplanować własne działania, mające wzmocnić pozycję własną i zepchnąć konkurencję na dalszy plan.

Badania rynkowe jako narzędzie do pozyskiwania informacji o preferencjach klientów

Firma budowlana chce poznać preferencje swoich klientów, aby lepiej dostosować ofertę do ich potrzeb. Pierwszym krokiem badań rynkowych jest wówczas przeanalizowanie grupy docelowej. Na podstawie takich informacji firma może lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb rynku oraz zwiększyć konkurencyjność. Przykładem może być badanie rynku dotyczące preferencji klientów w zakresie materiałów budowlanych oraz wykończenia wnętrz, które pozwoli firmie na dostosowanie swojej oferty do potrzeb rynku.

Tagi: , ,

bez komentarza